GoudenBergen 6-4-2011

Tafel van Zes en staatssecretaris tasten elkaar voorzichtig af: “Als de Staatssecretaris van Cultuur het met De Tafel van Zes niet wil hebben over de hoogte van de bezuinigingen, dan mag hij niet ‘shoppen’ uit ideeën die de kunst- en cultuursector aandraagt voor een nieuw cultuurbeleid.

Lees alles …