De Groene Amsterdammer 7-4-2011

‘Of hij het meende is een tweede, maar zelfs onoprechte politesse is meer dan de Nederlandse kunstwereld van premier Rutte heeft gekregen. Die laat het liever over aan zijn staatssecretaris Halbe Zijlstra, die de tweehonderd miljoen aan bezuinigingen (op een ­totaal van negenhonderd) met animo lijkt te verdedigen. En met een zekere Tefalachtige kwaliteit, want alle kritiek van buiten glijdt vooralsnog van hem af, zo zeer dat hij al enige maanden steeds verder van het regeerakkoord lijkt af te drijven.

Lees alles …