groningergezinsbode.nl 6-5-2011

(..) ‘VNO-NCW Noord wijst op het cruciale belang van goede culturele voorzieningen. “Cultuur is een smeermiddel voor de economie en heeft een veel grotere betekenis voor de concurrentiepositie van een regio dan uit eerste waarneming blijkt. Een sterke culturele infrastructuur is bepalend voor de aantrekkelijkheid en wervingskracht van Noord-Nederland”, aldus Lobeek. “Een bepaalde kritische massa aan voorzieningen is dan ook onontbeerlijk.’

Lees alles …