Zwolle 4 -5-2011  – In de huidige bezuinigingsdrift moet iedereen zijn steentje bijdragen. Maar de kunstsector wordt wel heel fors aangepakt. Niet zelden wordt deze sector afgeschilderd als één die alleen maar geld kost en niets oplevert. Is die opvatting terecht? Die vraag staat centraal op 17 mei aanstaande tijdens Peper & Zout, smaakmakende gesprekken. In Regardz Nieuwe Buitensociëteit gaan Ralph Keuning, directeur van de Fundatie, Rana Berends, raadslid en kunstenaar, Paul de Bruyne, associated lector van Fontys Hogescholen en inwoners van Zwolle met elkaar in debat.

Wat mist een samenleving als ze fors snijdt in het aanbod van kunst en cultuuractiviteiten? En waaruit blijkt de eventuele meerwaarde van kunst en cultuur voor de samenleving? Deskundigen uit de kunstwereld geven hun visie en nodigen iedereen uit om mee te praten.

De kunst en cultuursector staat landelijk, regionaal en plaatselijk onder grote druk door forse bezuinigingen. De bezuinigingsdrift betreft niet alleen de kunst met de grote K, maar ook amateurgezelschappen, instellingen voor kunst en cultuureducatie. De Raad voor Cultuur adviseert de staatssecretaris dan ook de bezuinigingen niet per 1 /januari 2013 in te voeren om onherstelbare schade te voorkomen. Desondanks ziet menig gezelschap, kunstenaar en museum zich genoodzaakt andere bronnen van inkomsten te zoeken, bezuinigingsmaatregelen door te voeren of andere creatieve manieren te bedenken om toch door te blijven gaan. Hoe kunnen gezelschappen, organisaties andere financieringsbronnen aansnijden? Ook deze vraag komt aan bod in het ‘smaakmakende gesprek’.

Peper & Zout, smaakmakende gesprekken in Zwolle is een gezamenlijk initiatief van de lectoren van Windesheim en de Stentor. Het gesprek vindt om de twee maanden plaats in Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. De avond begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van kunst en cultuur voor de samenleving, wil luisteren, meepraten en de discussie wil aangaan is van harte welkom. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.