KunstBlog.nl 4-5-2011

Vandaag werd bekend gemaakt dat verschillende Rijkscultuurfondsen het initiatief voor de ontwikkeling van een landelijke website voor ‘crowdfunding’ op zich zullen nemen. Deze website zal gebruikt worden als platform om projecten uit de kunst-, de cultuur- en de creatieve sector aan het publiek, ofwel de ‘crowd’ te presenteren. Op deze manier hopen zowel professionals als amateurs financiële steun van een groot publiek te kunnen werven om zo hun project te kunnen verwezenlijken. (..) Men streeft ernaar dat de website eind 2011 operationeel zal zijn en de naam zal later dit jaar officieel bekend worden gemaakt.

Lees alles …