* Kunsten ’92  – ‘Draai bezuiniging terug’   03 mei 11
Kunsten ’92 schat dat meer dan 30.000 banen verloren gaan in de cultuursector als het advies van de Raad voor Cultuur wordt uitgevoerd. (..)
Kunsten ’92, waarbij honderden instellingen en verenigingen zijn aangesloten, neemt de raad niet veel kwalijk (..)  ‘Het bedrag dat dit kabinet op de cultuurbegroting bezuinigt is zó hoog dat ieder denkbaar scenario tot grote ongelukken leidt’, aldus de vereniging. (..)
Volgens de belangenvereniging is er maar één oplossing: minder bezuinigen. Zij dringt aan op korte termijn drie eerste maatregelen te nemen: de verhoging van de BTW van 6 naar 19 procent terug te draaien; maximaal proportioneel te bezuinigen (de 200 miljoen euro is veel te veel) en het advies van de Raad voor Cultuur te volgen om bezuinigingen te temporiseren. De Raad heeft geadviseerd om niet al in 2013 het totale bedrag te bezuinigen, maar dat gefaseerd te doen om in 2015 het gehele bedrag te kunnen schrappen. (..)

Raad voor Cultuur wil Erfgoed Nederland opheffen   03 mei 11
(..) Volgens het advies moet het budget van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) in 2015 gehalveerd worden. (..)
De Raad voor Cultuur stelt voor om Erfgoed Nederland, sectorinstituut voor het Nederlands erfgoed, helemaal op te heffen. In 2013 krijgt Erfgoed Nederland nog 2,1 miljoen euro en in 2015 niets meer. Volgens de raad zijn “de taken van Erfgoed Nederland elders in voldoende mate belegd”.  (..)
Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), het kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed, moet volgens de Raad voor Cultuur fuseren met het Virtueel Platform. (..)
“De oprichting van Erfgoed Nederland is het gevolg van een stelselherziening voor de overheid. Het grootste obstakel waar Erfgoed Nederland tegen aan is gelopen, is het niet voldoende meerwaarde kunnen bieden, oftewel het tegemoet komen aan behoeften in de erfgoedsector. De Raad constateert dat er te veel overlap is met andere partijen. ” (..)
‘Wat opvalt is dat de Raad voor Cultuur geen enkele bovensectorale visie op erfgoed en cultuur heeft geformuleerd. De Raad voor Cultuur zit op het niveau van operationalisering, en niet op niveau van visieontwikkeling en strategisch belang. Daarin heeft Erfgoed Nederland juist zo’n belangrijke rol.’  (..)
‘De Raad voor Cultuur heeft helder gezien dat in de activiteiten van Erfgoed Nederland en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed overlap zit. Echter, Erfgoed Nederland heeft het afgelopen jaar – mede naar aanleiding van gesprekken met onze stakeholders – de keuze gemaakt zich volledig te focussen op een integrale, sectoroverstijgende benadering van actuele vraagstukken die de gehele erfgoedsector raken. De sectorspecifieke taken op het gebied van archeologie, monumenten en cultuurlandschap zijn grotendeels overgedragen.’  (..)
Ook de musea en podiumkunsten worden zwaar getroffen door de bezuinigingsplannen. De museumsector raakt ruim 25 procent van zijn budget kwijt. (..)

* Raad voor Cultuur – ‘Bezuinig een miljoen op het NAi’   03 mei 11
(..) De Raad [voor Cultuur] adviseert de staatssecretaris van Cultuur het Ned. Architectuurinstituut (NAi) jaarlijks 5,1 miljoen euro subsidie te verlenen, waarvan ook de IABR bekostigd moet worden. Als reden voor het onderbrengen van de Biënnale bij het NAi noemt de Raad dat het instituut ‘een belangrijke publiekstaak heeft en een educatietaak’.  In totaal wil de Raad ruim twee miljoen bezuinigen op de architectuurinstellingen. Meest in het oog springt het wegvallen van de complete rijksbijdrage voor het Berlage Institute, goed voor een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro    (..)

Nationaal Historisch Museum onder vleugels Rijksmuseum   03 mei 11
Het Nationaal Historisch Museum (NHM) moet een plekje krijgen in het Rijksmuseum Amsterdam. Tenminste, zo luidt het vrijdag gepresenteerde advies van de Raad voor Cultuur. (,,) In plaats van een zelfstandig museum wordt het NHM dan een projectorganisatie van het Rijksmuseum. (..).

Advies Raad voor Cultuur: opinies via Belinda Hak   03 mei 11 :

Klagen Raad voor Cultuur werkt averechts bij Halbe Zijlstra – Cultureel Persbureau: “Staatssecretaris Halbe Zijlstra houdt niet van zeuren. Kom bij hem niet aan met emailbombardementen, twitteracties, boze brieven en scheldpartijen. Hij is er niet alleen ongevoelig voor, het werkt bij hem zelfs averechts. Dat liet hij tenminste in september 2010 weten aan mensen die via twitter bezwaar maakten tegen het door hem verkondigde VVD-standpunt over de zorg. De verandermanager met ministeriële ambities dreigde daarmee mensen die klaagden harder aan te pakken dan mensen die netjes hun mond hielden.”

‘De Raad kiest voor kwaliteit, en daarmee voor de Randstad’ – DeJaap: “Even moest ik met mijn ogen knipperen, maar het stond er echt. Pagina 4, NRC Handelsblad van zaterdag 30 april, de dag dat onze koningin werd getrakteerd op een doorsnede uit de  schijnbaar  minderwaardige cultuur van Limburg. Alles buiten vier grote steden in één zin gedegradeerd tot een cultureel hobby achterland. “De Raad kiest voor kwaliteit, en daarmee voor de Randstad.” Op zich niet direct een verbazingwekkende zin. Als Brabander ben ik al enkele jaren gewend aan het randstedelijke idee dat een treinstation in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam enkel een plek van aankomst is voor Provincialen, en geen poort naar de provincie. Daar gebeurt immers toch niets en als er wel wat gebeurt, beklaagt een goed Randstadbewoner er zich over dat het niet in eigen huis gebeurt. Welke idioot bedenkt dan ook om FAQ, Incubate, Roadburn, FabrIQ, Noorderslag of om het even welk ander evenement buiten de Randstad te organiseren?”

Tast de Raad voor Cultuur de democratie aan? – Publiekrecht & politiek “De Raad voor Cultuur stelt in zijn recente advies dat er sprake is van een zoektocht naar een nieuwe legitimering voor de overheidssteun aan kunst en cultuur. Volgens de Raad is er sprake van legitimering daarvoor als een kunstenaar of kunstinstelling heeft bewezen een publiek voor zijn product te kunnen interesseren. Die legitimering gaat op voor alle kunsten: er is altijd wel een publiek. Vervolgens stelt de raad de kunsten van belang zijn voor de democratie. De raad formuleert een beroep op typisch democratische waarden als openheid, experiment, diversiteit en confrontatie (innovatie in markttermen), die draaien om vrijheid, vrijheid van meningsuiting en expressie. Kennelijk bedoelt de raad aan te geven dat de vrijheid van expressie een van de bouwstenen van de democratie is.”

Brabant Paviljoen in Venetië sneuvelt door geldgebrek   03 mei 11
(..) De Stichting Brabant Paviljoen [op de Biënnale] krijgt de financiering niet rond en heeft daarom de inzending moeten terugtrekken. Oorzaak hiervan is dat het bestuur van de provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten) het paviljoen niet financieel wil ondersteunen, terwijl dat wel het voornemen was. (..) De teleurstelling bij AKV|St. Joost en het Bredase kunstpodium Lokaal 01, de twee partners in de Stichting Brabant Paviljoen, is groot (..).

Breda – Cultuurinstellingen in onzekerheid   03 mei 11
[Na advies Raad voor Cultuur] Directeur Frederik Vergaert van Lokaal 01: “De bijdrage is zestig procent van ons hele budget. Het is dus belangrijk dat wij die houden. Om dat voor elkaar te krijgen is het zaak dat wij goed bekend blijven staan bij de Mondriaan Stichting. We hebben speciaal een externe deskundige aangetrokken om ons nieuwe programma te schrijven. Dat moet perfect zijn.”  Zonder de subsidie van de Mondriaan Stichting wordt het voor Lokaal 01 immers uiterst moeilijk om het hoofd boven water te houden.
Het Graphic Design Museum krijgt 5 ton van het Rijk. Het geld maakt deel uit van een bedrag dat het ministerie aan de provincie verstrekt. Die sluist het weer door. De subsidie is voor 2012 nog gegarandeerd. En dan? (..)
De bezuinigingen zullen, tot slot, ook gevolgen hebben voor het Chassé Theater. Dat moet, samen met de schouwburgen in de andere vier grote Brabantse steden, een zogenoemd kerntheater worden.  .. Hoe dat eruit ziet en wat dat financieel betekent, is nog onduidelijk.