Kunsten 92 1-5-2011

“De Raad voor Cultuur heeft in zijn advies bezuinigingen cultuur 2013-2016 geprobeerd de voorstellen voor de bezuinigingen cultuur zodanig in te richten dat de schade die ontstaat enigszins kan worden beperkt. Dat dat niet tot een bevredigend advies kon leiden stond tevoren vast. Het bedrag dat dit kabinet op de cultuurbegroting bezuinigt is zo hoog, dat ieder denkbaar scenario in de sector tot grote ongelukken leidt. Om aan het bedrag van 125 miljoen euro te kunnen bezuinigingen ontstaan subsidiekortingen tot 30% per sector. Het budget voor theater bij het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten wordt zelfs gehalveerd. De druk op fondsen neemt enorm toe terwijl hun budgetten fors krimpen. Dat leidt tot onverantwoorde culturele en economische kapitaalvernietiging. Het zal ook geen bijdrage leveren aan de oplossing van de economische crisis of het begrotingstekort, integendeel. Deze bezuiniging kost alleen maar geld. Denk alleen al aan de ‘frictiekosten’, maar ook aan verlies aan BTW-inkomsten en verminderde indirecte opbrengsten. Als dit kabinet cultuur “terug wil geven aan de burger”, zoals Staatssecretaris Zijlstra steeds zegt, moet hij niet eerst het grootste deel opheffen of ontoegankelijk maken. Dan moet het kabinet deze sector omarmen , aantrekkelijk maken om in te investeren en ondernemerschap bevorderen in plaats van tegenwerken.”

Lees alles …