Publiek.nl 2-5-2011

&Goudenbergen.nl 

“De buitenproportionele bezuinigingen op cultuur, relatief meer dan het dubbele van die op defensie, leiden tot hogere prijzen, een verminderde toegankelijkheid van kunst en cultuur, verschraling van het aanbod en grote economische schade. De exercitie van de Raad voor cultuur bewijst dat het geen goed idee is om binnen no time een kwart van de cultuurbegroting weg te snijden.
De korte termijn waarop een en ander zijn beslag zou moeten krijgen, leidt bovendien tot veel onnodige extra financiële en immateriële schade. Mensen hebben contracten, er zijn langlopende verplichtingen en er is tijd nodig om alternatieve inkomsten te genereren. De door de Raad voorgestelde overgangsperiode is echt nodig, ook om te voorkomen dat reorganisatiekosten ook nog eens tot hogere prijzen leiden.”

Lees alles…