De Morgen 7-4-2011

‘Paul De Grauwe waagt zich op het glibberige pad van de discussie over cultuursubsidies (DM 6/4). Niet voor het eerst evenwel, want al in zijn polemische boek ‘De Nachtwacht in het donker’ uit 1990 ging hij uitgebreid in op de spannende relatie tussen economie en de kunsten. De Grauwe pleit daarin om de kunsten aan de markt over te laten. Nu merk ik dat hij subsidies voor de kunsten wél nodig acht. Enig licht schijnt in het donker, alleen lijkt zijn verdelingsmechanisme bizar. Bizar maar voorspelbaar. We krijgen een nogal donkerblauw verhaal, waarbij het artistieke werk als een product benaderd wordt, vanuit omzet en consumptie; niet vanuit intrinsieke waarde. Een pleidooi om de subsidies te koppelen aan publiekscijfers.

Lees alles …