Anne Berk namens Zonder Kunstenaars Geen Kunst

De situatie voor beeldend kunstenaars is slechter dan ooit!
In 1985 werd de BKR (BeeldendeKunstenaarsRegeling) in drieën geknipt:• Fonds BKVB (BeeldendeKunstBouwkunstenVormgeving)• Geldstroom BKV (BeeldendeKunsten Vormgeving)

WWIK (WetWerkenInkomenKunstenaars).
Op 1 januari 2009 ging de Geldstroom BKV (18 miljoen)naar 10 grote steden. In Amsterdam en Rotterdam werddaarvan 600.000 euro gereserveerd als ‘Ontwikkelingsgeld’,zodat kunstenaars hun vrije werk kunnen maken.Nu blijkt het in Amsterdam om een eenmalige uitkeringte gaan. Er is dus bijna 18 miljoen verdwenen.
In november 2010 besloot de Tweede Kamer de WWIK af te schaffen.waar 2500 jonge kunstenaars van profiteerden.Weer 25 miljoen minder.En dan is ook de BTW nog opgehoogd tot 19%.
Van de 130 miljoen gulden die in 1983 in de BKR zat,resteert slechts 22 miljoen euro in het Fonds BKVB,waarvan 12 miljoen euro voor beeldend kunstenaars.Het aantal beurzen is gedaald van 1654 in 1988 tot263 bij het Fonds BKVB nu, excl. flexibele werkbudgetten.
In de jaren zestig concludeerde de Amerikaanse wetenschapperWilliam Baumol dat de kunst niet kan overleven in de huidigemarkteconomie.Sinds de Industriele Revolutie is de arbeidsproductiviteit overal gestegen,behalve in de kunst. Er moet geld bij (het Baumol-effect).Van mecenassen. En van de overheid.

Eerste Kamer: Stop het WWIK-geld in een stimuleringsregeling voor jonge kunstenaars(vijf jaar 70% van de bijstand, zonder bijverdien-eis, zonder kostbaar flankerend beleid)Eerste Kamer: 6% BTW, in plaats van 19%Gemeente: Meer Ontwikkelingsgeld
••
Mecenas was de naam van een Romein. Kunst is altijd gesteund, door koningen,kerkvorsten of rijke burgers. Daar plukken we nu de vruchten van.Wat had Van Gogh gedaan zonder zijn broer?In Nederland bestaan geen particuliere fondsen (grants) voor kunstenaars.
••
Eerste Kamer: Handhaaf de zogenaamde Goede Doelenaftrek (Heffinskorting).Er zou een Fonds de Mecenas voor Beeldend Kunstenaars moeten komen.

Zie ook: Evaluatie WWIK door Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst

PlatformZonderKunstenaarsgeenKunst februari 2011 aberk@xs4all.nl

Video: http://www.at5.nl/podium/57661/anne-berk-stop-de-culturele-kaalslag