Volkskrant opinie
WWV –  Kunstenaars, durf risico’s aan – Leonoor Pauwa   02 mei 11
Er gaat meer subsidie naar een koe dan naar een kunstenaar. (..)
Een deel van de kunstensector is afhankelijk van de WW. Dat kan ook niet anders met losse contracten en een beperkt aanbod van werk. Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in zowel mentaliteit als in de status van bepaalde beroepen en dat heeft geleidt tot een daling in de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering. (..)
Het is goed te merken dat je voor een paar honderd euro extra per maand niet meer bij de WW komt, als het financieel ook zelf op te lossen is. Dat sterkt de mens. Toch is er een groep die hier met een zekere mate van terughoudendheid wel gebruik van maakt om de simpele reden dat men anders niet verzekerd is in geval van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Daar ligt een discrepantie. Het loont de moeite te bekijken of er een aparte verzekering gemaakt zou kunnen worden voor die beroepen die te maken hebben met tijdelijke contracten. (..)