Lost painters 27-2-2011

‘Kunst staat in een kwade reuk. Dat blijkt nu de subsidies verlaagd worden. Er zijn wel protesten, maar die klinken toch vooral zelfzuchtig en plichtmatig. Hoe komt dat? Een van de redenen die worden genoemd, is dat het publiek niets van kunst snapt. En dat zou dan weer komen doordat de teksten uit de kunstwereld in een ontoegankelijke stijl geschreven zijn. Verdient het aanbeveling om die kunstomschrijvingen helderder te maken?’

Lees alles …