Volkskrant 15-4-2011

‘Voor kunstenaars die hun speciale bijstandsuitkering dreigen kwijt te raken, moet een overgangsregeling komen. De kunstenaarsvakbond FNV Kiem en de stichting Cultuur-Ondernemen gaan die via de rechter afdwingen. Het kabinet wil de regeling, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, per 1 januari in één keer afschaffen.’

Lees alles …