* Zeeland : “Onduidelijke informatie over subsidie instellingen” 04 feb 11

Provinciale Staten krijgen te veel en vooral te onduidelijke informatie over subsidie aan ambtelijke instellingen. Dat blijkt uit het onderzoek “Sturen op Afstand”-pdf van de Rekenkamer Zeeland.

Instellingen als Scoop, Centrum voor Beeldende Kunst en het Zeeuws Museum krijgen alles bij elkaar miljoenen subsidie van de provincie.

Voor een statenlid is het niet te doen om uit te vinden wat er met geld gebeurt. Dat concludeert voorzitter Peter Castenmiller van de Rekenkamer.

[]

* Alkmaar : Onbegrip over einde subsidie 04 feb 11

De Grote Kerk dicht of alleen nog open voor puur commerciële evenementen. Dat gebeurt volgens de Stichting Grote Sint Laurenskerk Alkmaar als het college van b en w z’n zin krijgt en met ingang van volgend jaar de subsidie beëindigt. (..)

De twee ton subsidie per jaar die de gemeente aan de Grote Kerk verstrekt is zo ongeveer de helft van het budget .. Er worden onder meer een directeur en enkele andere krachten van betaald. Daarnaast ziet het bestuur de Grote Kerk als ’Huiskamer van Alkmaar’, die voor locale instellingen, verenigingen en evenementen een laag tarief berekent.

,,Zonder subsidie geen openstelling, geen lage tarieven voor koren en culturele verenigingen, geen orgelconcerten, geen 8 oktober-viering, geen 4 mei-bijeenkomsten,’’ (..).

Het bestuur van de Grote Kerk is vooral verbijsterd over het ontbreken van een motivatie voor de stopzetting van de subsidie. (..) Het is dan toch onbehoorlijk om – eenzijdig zonder dat de betrokkenen daarvan op de hoogte zijn – de subsidie te stoppen als je nog in overleg bent over de toekomstige organisatievorm.’’ [opgaan in gemeentelijke organisatie] (..)

* Haarlem snijdt hard in subsidies 04 feb 11

De 3 miljoen euro die de gemeente Haarlem wil bezuinigen op de subsidies betekent een vermoedelijke doodsteek voor flink wat welzijns- en cultuurorganisaties in de stad. 34 Organisaties zien hun subsidie volledig stopgezet. Dat is ruim een kwart van het totaal.

Harde klappen vallen er met name in de cultuursector. Moderne kunstinstelling Nieuwe Vide ziet per 2013 haar volledige subsidie van 59.000 euro geschrapt. Het zelfde lot is het Wereldkindertheater (39.000 euro), de Stadsdichter (3.000 euro) en de Stadsbeeldhouwer (10.000 euro) beschoren. Haarlem 105 levert al vanaf volgend jaar zijn volledige subsidie in 80.000 euro. Op de post amateurkunstbeoefening wordt een streep gehaald door 100.000 van de 149.000 euro. (..)

* Goor : Reggehof vreest einde filmhuis 04 feb 11

„Want ook al lijkt het niet veel, in een krappe begroting van De Reggehof betekent tien procent minder subsidie het schrappen van de helft van de professionele voorstellingen, het opheffen van het Creatief Centrum en Filmhuis Alleman en het afstoten van de Laarschool” (..). Volgens de gemeente moet De Reggehof dat geld weghalen bij de vaste gebruikers zoals Apollo, KNA, ‘t Kwartje, ROC, Hofstreek TV en de Muziekschool. „Maar ook deze organisaties verliezen gedeeltelijk of zelfs geheel hun subsidie en er dreigt een ware leegloop bij De Reggehof en de Laarschool. Schiet de gemeente zijn doel voorbij?”

(..) als de gemeente geen 10 procent, maar 8 procent bezuinigt, De Reggehof de kans krijgt om zich terug te trekken tot zijn kerntaken, het herbergen van verenigingen en het organiseren van minimaal vijftig professionele voorstellingen per jaar.

(..) „Het college sust de politici en gaat voorbij aan de kaalslag die er ontstaat in de gemeente Hof van Twente” .. „Het college gaat er nog steeds vanuit dat de creatieve organisaties door de bezuiniging zelf met oplossingen komen. Maar het vergeet, dat er binnen het personeelsbestand een ware cultuuromslag dient plaats te vinden en dat zal enige tijd kosten.” (..)