VNG.nl 2-2-2011

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken houdt vast aan het intrekken van de Wwik, de speciale inkomensregeling voor kunstenaars. De Krom wil kunstenaars geen uitzonderingspositie geven in de sociale zekerheid.

Hij zegt dit in reactie op een brief van de VNG. Wij denken dat aanpassing en bekorting van de Wwik meer oplevert dan het afschaffen ervan. In de praktijk blijken algemene wetten niet geschikt voor kunstenaars.’

Lees alles …