cultuurbeleid.nl 26-2-2011

‘Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD, Cultuur) overweegt de hervorming van de cultuurnotasystematiek al in 2013 in te voeren, een jaar eerder dan nu gepland. Hij geeft daarmee gehoor aan de wens van provincies en gemeenten, die het een slecht plan vinden om van 2013 een overgangsjaar te maken en de hervormingen en bezuinigingen pas in 2014 door te voeren. Zijlstra wil het subsidiestelsel drastisch hervormen.’

Lees alles …