SlagvoorArnhem 26-2-2011

Uit het vandaag verschenen rapport ‘Broeden in Arnhem’ van GroenLinks Arnhem blijkt dat het atelieraanbod in onze stad de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen, hoewel dat wel degelijk de bedoeling was. In de ateliernota uit 2003 is afgesproken dat Arnhem in 2013 300 permanente en 400 tijdelijke ateliers zou moeten hebben.

(…)

De cijfers liegen er niet om: het aantal permanente ateliers is slechts toegenomen van 70 in 2003 naar 72 in 2010, en het aantal tijdelijke ateliers is uiteindelijk zelfs afgenomen. In 2009 is in de nota Ruimte voor Creatieve Milieus al geconcludeerd dat de doelen van de ateliernota bij lange na nog niet waren gehaald. Er zijn toen nieuwe mogelijke locaties benoemd en ambities geformuleerd. De gemeenteraad heeft bovendien besloten dat het streven naar winstmaximalisatie niet leidend mag zijn bij de verkoop van gemeentelijke plannen en dat mogelijkheden voor verevening en andere dekkingsbronnen verkend zouden worden.

Lees alles …