RNW.nl

Commercieel

‘Viviane Sassen doet ook commercieel werk, om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies. De kaalslag binnen de kunst- en cultuurwereld – vanwege de bezuinigingen die zijn aangekondigd door het kabinet – raakt haar niet zo sterk.’

‘Subsidie ontvangt ze alleen af en toe van de Mondriaan Stichting, om haar werk te vervoeren naar een tentoonstelling buiten Nederland. Of om haar de mogelijkheid te geven naar een tentoonstelling van haar werk in het buitenland toe te reizen. De reizen naar Afrika heeft ze zelf bekostigd. Toch hekelt ze de forse bezuinigen binnen de kunst- en cultuursector in Nederland. ‘De visie ontbreekt.’

Luxe
Ze noemt het een luxe dat Nederland allerlei subsidieregelingen kent voor kunst en kunstenaars. ‘Iets wat veel landen niet hebben.’ Het mag dan een luxe zijn, een overbodige luxe is het zeker niet. ‘Ik vind het belangrijk – ook al ga ik er niet naartoe – dat er ingewikkelde theaterstukken worden gemaakt. Zelfs als er weinig mensen naar toe gaan. Het komt de diversiteit van een maatschappij ten goede.’

‘Volgens Sassen zijn dit soort kunstuitingen dingen waar heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden. ‘Natuurlijk moet er gekort worden. Maar het mag niet zo zijn dat je met een enorme zeis alles wat boven het maaiveld uit steekt rücksichtslos gaat snoeien.’

Lees alles …