digitaleeditie.nrc.nl 7-1-2011

Multatuli brief, bewerkt door Atte Jongstra in NRC: Een stokpaardje voor dwazen?

‘Politici vergissen zich als zede kiezersgunst proberen tewinnen door voorbij te gaanaan de behoefte van het volkaan kunst en cultuur. Minister-president Rutte, keerterug van uw dwaalweg!’
MULTATULI

(…)

‘Wie berekent het bedrag der winstderving aan verwaarloosde rente van zo’n museum vol schilderijen? Dat bedraagt miljoenen! Ze behoorden sedert lang verkocht te zijn, en de opbrengst had kunnen dienen tot amortisatie van schuld, of tot het pantseren van oorlogschepen die… ook weldra geschikt zullen zijn voor ’n museum. Daar de ‘wetenschappen’ niet in de liberalen banvloek begrepen zijn, durf ik ’t verkopen der bibliotheken niet voorstellen. Doch wel zal ’t nodig zijn, zich te ontdoen van werken waarin platen worden gevonden, omdat zulke uitwassen van beschaving niet behoren tot Regeringszaken. En ook in literatuur moet ’n zeer nauwkeurige schifting plaats hebben. Verzenmakerij… weg daarmee! Romantiek… weg! Bellettrie… weg! De liberale Tweede Kamer geeft het voorbeeld, en vergadert onder ’n tent of in ’n rotskloof. Een druïdische offersteen vervangt de ministertafel, en de Voorzitter opent de vergadering door ’t blazen op ’n schalmei… te kunstig, o goden! ’t Behoort ’n afgekloven berenmergpijp te wezen. De beestenvellen waarin de heren gekleed zijn…’

Lees alles …