Mooi Limburgs Uit / aankondiging

Woensdag 02 februari, 20h00 • Kumulustheater Herbenusstraat 89 • Toegang gratis (wel reserveren) • Prof. dr. P. van Klink, kunsteconoom, o.a. bijz. hoogleraar Un. Antwerpen; Discussie o.l.v. drs. L. zum Vörde sive Vörding, beleidsambtenaar gemeente Maastricht.

Volgens kunsteconoom en oud-cultuurmanager Van Klink is het Nederlandse kunstbestel inefficiënt en ineffectief. Kwaliteit staat voorop, maar ze wordt vastgesteld door deskundigen uit het kunstenveld zelf en vaak op irrationele gronden. Economische argumenten, die pleiten voor het subsidiëren van kunst, blijken bij analyse geen stand te houden. In de praktijk bepalen dikwijls de lobbyisten wie waarvoor hoeveel geld krijgt. In vergelijking met landen als Groot-Brittannië scoort ons land opvallend laag voor wat betreft de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen op het gebied van kunst en cultuur. Uit zo’n vergelijking valt trouwens nog heel wat winst te behalen voor ons kunstbeleid.

Kunst en economie hebben een moeizame relatie met elkaar: (1) kunstenaars zien economen vooral als een potentiële bedreiging; (2) economen weten niet goed wat zij met kunst aanmoeten. Pim van Klink heeft zich zijn werkzame leven in dit spanningsveld begeven en dit als inspiratiebron beschouwd. Hij heeft de schaarsteverschijnselen in de kunst op vele manieren ervaren en is tot het inzicht gekomen dat de economische invalshoek juist veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kunsten. In 2005 is hij aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen op dit thema gepromoveerd. In zijn proefschrift geeft hij een overzicht van de economische theorieën over kunst en toont aan dat deze geen afdoende verklaring bieden voor allerlei verschijnselen in de kunst. Op basis van de specifieke eigenschappen van kunst ontwerpt hij een nieuw paradigma en munt hiermee het begrip kunsteconomie. Dit nieuwe theoretische concept wordt in het proefschrift getoetst aan het Nederlandse kunstbeleid. De conclusie wordt getrokken dat het kunstbeleid irrationeel, inefficiënt en ineffectief is. Zijn nieuwe benadering probeert Van Klink zoveel mogelijk toe te passen in de praktijk. Hij adviseert overheden, kunstinstellingen en kunstenaars.

Lezing + discussie : Kumulustheater. Woensdag 02 februari, 20h00