Volkskrant opinie 29-1-2011

Michael Defuster

Henk van Os, de voormalig directeur van het Rijksmuseum, was een paar jaar geleden op een symposium vrij uitgesproken over het karakter van het Nederlandse mecenaat: ‘Het is in stilte geven. Hoe mooi en voornaam in stilte geven ook moge zijn, toch is er een probleem mee. Anoniem geven, levert geen goed voorbeeld op om na te volgen. En het kan ook geen kwaad om je te realiseren dat het individuele geven toeneemt naarmate de goede voorbeelden toenemen. Daarom is het zo belangrijk dat mecenassen in ons land uit de anonimiteit treden.’’

(…)

‘Door anderen kansen op zelfontplooiing te bieden, ontplooit de mecenas zichzelf. Op die manier wordt bezieling, inspiratie en elan geschapen voor alle betrokkenen, worden menselijke banden gesmeed en enthousiasme ontwikkeld. Gisèle d’ Ailly was haar tijd ver vooruit. Het is zeer terecht dat ze daar nu officieel voor wordt gehuldigd en als voorbeeld dient voor een hedendaagse mecenas. Vermogende Nederlanders, grijpt uw kans, verrijkt uzelf door te geven!
Dit is een fragment van de rede die Michael Defuster, directeur van de Amsterdamse culturele stichting Peregrini, vandaag zal uitspreken tijdens de huldiging van de 98-jarige Gisèle d’Ailly, die met haar vermogen de kunsten heeft ondersteund.’

Lees alles …