Nieuwsbank 18-3-2011

Rijksoverheid

Intrekking Wet werk en inkomen kunstenaars naar de Tweede Kamer

Nieuwsbericht | 18-03-2011

Staatssecretaris De Krom heeft het wetsvoorstel dat de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) regelt aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze intrekking is aangekondigd in het Regeerakkoord.

De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur beperken. Naar het oordeel van de regering past het niet dat er voor kunstenaars met een specifieke uitkeringsregeling andere regels gelden dan voor overige ondernemers en/of werknemers. Kunstenaars kunnen net als anderen een beroep doen op de WWB of de WIJ als vangnet. De regering wil uitzonderingen op vangnetregelingen als de WWB zoveel mogelijk beperken.

In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld de WWIK met ingang van 1 januari 2012 in te trekken. Hierdoor gaan voor kunstenaars die een beroep doen op inkomensondersteuning van overheidswege dezelfde polisvoorwaarden gelden als voor ieder ander.