Website Nederlandse Kring voor Beeldhouwers / ledendeel van de website 18-3-2011

Via Corrie van de Vendel, voorzitter NKvB:
Op 27 februari schuilden we in het Rijks. We voorzagen toen al dat die btw-verhoging niet de enige negatieve ontwikkeling voor beeldend kunstenaars zou zijn. Ook de subsidiestromen zouden gaan krimpen op alle overheidsniveaus: rijk, provincie en gemeente en de WIKK zal binnen afzienbare tijd afgeschaft worden. Echt kwaad worden we van de reacties van de huidige regering op een advies van de SER:
– de zelfstandigenaftrek alleen te laten gelden voor ‘succesvolle’ ondernemers- het urencriterium te vervangen door een ‘winstgevendheids- of omzetcriterium’, dus alleen sucesvolle, veelverdienende zelfstandig ondernemers (zzp-ers) komen dan in aanmerking voor alle ondernemersvoordelen (aftekposten, oudedagsreserve et cet.)- het toepassen van minimumtarieven voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-er) niet in te voeren.

Toevoeging KK:

SER brengt unaniem advies uit over arbeidsomstandigheden ZZP’ers 18-3-2011

Persbericht advies SER 15-1-2010

Ministerie Sociale Zaken en Zekerheid 4-3-2011