Petitie: Stop verplichte bijdrage KvK

Wij

ondernemers van Nederland, die verplicht geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en hiervoor jaarlijks verplicht een bedrag betalen,

constateren

dat de jaarlijkse bijdrage die het bedrijfsleven betaalt aan de Kamer van Koophandel buiten elke proportie is, dat de Kamer van Koophandel hier vrijwel niets voor terug doet, dat de gelden worden gebruikt voor dure reklame (“eerst even langs de kamer van koophandel), open dagen en andere voorlichting voor níet betalenden, dat de door het bedrijfsleven verstrekte gegevens bovendien door de Kamer van Koophandel te gelde worden gemaakt, dat zelfs het opvragen van een eigen uittreksel geld kost,

en verzoeken

de Tweede Kamer der Staten Generaal een einde te maken aan deze monopoliepositie van de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse bijdrage terug te brengen tot wat het beheer van gegevens in een database systeem daadwerkelijk kost (b.v. de kosten van een domeinsregistratie), de gegevens van bedrijven te doen laten beschermen en het opvragen van gegevens door derden aan geldende regels te verbinden en tot slot de opvraag van de eigen gegevens gratis te maken.

Teken hier …

KK: Wat doet de Kvk eigenlijk?

Kunstenaars zijn ondernemers. Interview 3-211-2010

Lees ook dit eens als je kunstenaar / ZZPer bent:

Plan ZZP Nederland voor lastenverlichting lijkt haalbaar

Stichting ZZP Nederland heeft verregaande voorstellen gedaan met betrekking tot regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Deze voorstellen houden onder meer in dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) kan worden afgeschaft, het urencriterium van de Belastingdienst kan vervallen en de zelfstandigenaftrek die hieraan gekoppeld is kan worden verdisconteerd in de MKB winstvrijstelling.

Het doorvoeren van deze maatregelen betekent een enorme lastenverlichting voor overheid, zelfstandigen en opdrachtgevers van zelfstandigen.

(…)
Eenvoudige oplossing ZZP Nederland
Als iemand zelfstandig wil worden dient hij of zij zich persoonlijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Vanaf dat moment is men ondernemer geworden en zelf verantwoordelijk voor afdracht van BTW en inkomstenbelasting en verliest men ieder recht op een uitkering. Zo simpel zou ondernemen moeten zijn zolang men vrijwillig kiest voor het ondernemen voor eigen rekening en risico. Daarbij dienen opdrachten worden vastgelegd met een opdrachtovereenkomst waaruit blijkt dat er sprake is van een zelfstandige opdracht en geen loondienstverband.

Lees alles …