kunsten ’92

Staatssecretaris cultuur kan Eerste Kamer niet passeren

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft vorige week de Tweede Kamer in een brief verzocht akkoord te gaan met een versnelde stelselwijziging, waardoor de nieuwe cultuurnotaperiode alsnog in 2013 kan ingaan. Dat betekent dat het nieuwe stelsel zal zijn ingegaan voordat het wetgevingstraject is afgerond. De kans is nu groot dat de Eerste Kamer pas over het wetsvoorstel zal discussiëren als het in feite al is geïmplementeerd. Daarmee wordt niet voldaan aan de bij wetswijziging vereiste zorgvuldigheid, stelt Kunsten ’92.

Het risico dat met de overhaaste implementatie van het nieuwe stelsel, gekoppeld aan het teruglopen van de financiën, onherstelbare schade aan de culturele infrastructuur wordt aangebracht is te groot. Democratische controle ontbreekt dan.

De ministeriële regeling die de staatssecretaris nu voorstelt, loopt in wezen vooruit op een wet, en moet dezelfde zorgvuldige behandeling en in ieder geval dezelfde democratische legitimatie krijgen als een wet. Het voorstel dat wordt gebaseerd op de uitgangspuntennota van de staatssecretaris behoeft daarom debat in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Download Brief K92 aan staatssecretaris inzake stelselwijziging (31 kB)
Download Reactie NAPK op voorstel eerder ingaan subsidiestelsel (162 kB)

Lees alles …