Nu.nl 27-04-2011

(…)

Het is een advies over de geplande bezuinigingen op de cultuursector met de titel ‘Als het minder moet, dan zo sterk mogelijk’.

De federatie Cultuur vindt verder dat de verschillende overheden hun bezuinigingen op cultuur op elkaar moeten afstemmen. ,,De stapeling van btw-verhoging, rijks-, provinciale en gemeentelijke bezuinigingen is zo ingrijpend dat overheden de uitwerking daarvan niet elk vanuit hun eigen hoekje moeten gaan bedenken”.  (..)