wALLofsmALLart”- Archief

Wegens succes verlengd tot 21 juli!

wALLofsmALLart” is een kleine expositieruimte in de kunstwerkplaats

KipVis in Vlissingen met vier presentaties per jaar.

Er worden werken getoond uit het archief (1970 – heden) van Ko de Jonge.

Het zijn werken van beperkte omvang van meer dan duizend kunstenaars.

Veel werken maken deel uit van projecten.

De Zeeuwse Zaal toont van mei t/m 21 juli hieruit een bijdrage van

Joseph Beuys in het project “directions for use” (1979), geëxposeerd in

Stempelplaats te Amsterdam.

Johan van Geluwe wordt vertegenwoordigd door een bekend ouder en een

recent werk.

Lawrence Weiner nam in 1988 deel aan het etalageproject “syMMetry’88”

in de Sint Pieterstraat in Middelburg met “water under the bridge”.

Een deel van de installatie van Richard Long in de tentoonstelling “Kunst

in Europa na ‘68” in de Sint Pietersabdij in Gent (1980) werd hergebruikt

door Sjoerd Paridaen in het project “Hunebed/Megalithic Tomb” (1983,

Drents Museum Assen) en wordt in deze zaal als afzonderlijk object getoond.

ko de jonge – postbus 7082 – 4330 gd middelburg –
kodejonge@zeelandnet.nl