zzp-nederland 4-4-2011

´Stichting ZZP Nederland probeert in de politiek nu eindelijk eens te bewerkstelligen dat de verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft, dat er meer ruimte komt voor pensioenopbouw en dat er betaalbare verzekeringen voor zzp’ ers komen voor arbeidsongeschikhtheid. Een en ander wordt in een brief aan van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiteengezet.

Lees alles …