NRC 9-4-2011

Opinie Rudi Wester

‘Van naïviteit kun je de zes niet verdenken. Het ligt dus aan iets anders. De bedoeling van hun voorstellen is, zoals ze zelf zeggen, om constructief mee te werken aan de bezuinigingen. Meewerken? Ze moeten juist protesteren! Ze moeten een visie eisen van de staatssecretaris. Die is nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Waarom bezuinigt hij zo onevenredig op cultuur, vergeleken met alle andere bezuinigingen?’

‘Het ergste onderdeel van hun manifest is dat zij het criterium van artistieke kwaliteit laten vallen, ten behoeve van ‘publieksbereik’. Zij vergeten dat alle musea, concertpodia, theatervoorstellingen, films en literaire evenementen allang aan publieksbereik doen, omdat ook een van de vorige staatssecretarissen van Cultuur, Rick van der Ploeg, dat al had geëist. Het laten vallen van de kwaliteitseis van het gebodene is een denkfout van de hoogste orde. Echte kwaliteit leidt namelijk altijd tot een groot publieksbereik, in alle cultuur, van hoog tot laag. Dat is al tientallen jaren mijn adagium, in al mijn functies. Dat werkte. Niet alleen kwalitatief hoogstaande thrillers, Nederlandse volkszangers en musicals, maar ook boeken met een hoog literair gehalte, concerten en toneelstukken hebben duizenden liefhebbers, als ze maar goed worden geschreven, uitgevoerd of gespeeld.’

Lees alles …