Rijksoverheid 4-2-2011

Gericht investeren in negen topsectoren van onze economie. Knelpunten aanpakken die de groei van deze sectoren belemmeren. In totaal 1,5 miljard euro beschikbaar maken voor de versterking van de concurrentiekracht. Ondernemers en onderzoekers samen met de overheid aan het stuur.

Dat zijn de hoofdpunten van het nieuwe bedrijfslevenbeleid die minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen vrijdag 4 februari 2011 namens het kabinet bekend maakte. ‘Met de nieuwe aanpak krijgen bedrijven de kans om uit te blinken op de wereldmarkt. Zo kan ons land zich onderscheiden, en versterken we onze economie met hoogwaardige banen en duurzame groei.’

Topsectoren

Het Kabinet kiest voor negen sectoren waar Nederland door zijn ligging en geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers.

Lees alles …

Al eerder geplaatst op 19 okt 2011

beleidsplan 2009-2013

Wat is de creatieve industrie en wat is het belang van deze industrie?