Kunsten 92 25-1-2011

‘Waar het op de kunstensector aankomt ontbreekt het Minister-president Rutte aan inzicht in de feiten volgens Kunsten ’92. Een uitnodiging om in gesprek te gaan met hardwerkende kunstenaars en ondernemers in de cultuursector.’

Lees de brief …

met o.a.

‘De Rijksoverheid geeft per jaar niet € 1 miljard, maar € 420 miljoen uit aan de kunsten in Nederland, waarvan €135 miljoen aan de podiumkunsten. Voor de meeste instellingen betreft dit een percentage van hun inkomsten, noodzakelijk om continuïteit en kwaliteit te garanderen. Instellingen die subsidie ontvangen worden iedere vier jaar aan een zware kwaliteitstoets onderworpen. Daarbij worden ook eisen gesteld aan het bereik. Subsidie ontvangt men niet zomaar. Het is een beloning voor kwaliteit en wordt door sponsors en private financiers ervaren als een keurmerk, een garantie dat hun bijdragen goed besteed zullen zijn. De opstelling van het kabinet, dat niet alleen buitenproportioneel bezuinigt op podiumkunsten, maar de sector ook wegzet als geldverslinders van mineure betekenis, heeft de reputatie van de sector reeds veel schade toegebracht. Wij vragen ons af welk doel u hiermee dient. ‘

Om te voorkomen dat u de verkeerde beslissingen neemt nodigen wij u graag uit één van uw befaamde maandagavonden in te ruimen voor een gesprek met de hardwerkende kunstenaars en ondernemers in de cultuursector. Om u te informeren en met u van gedachten te wisselen over de toekomst van onze sector.’

[via cultuurbeleid]