Fonds BKVB

‘Vorig jaar zijn de cultuurfondsen en sectorinstituten in opdracht van het ministerie van OCW beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie die tot taak had de kwaliteit van de organisatie en de uitvoering van de taken onder de loep te nemen. ‘

‘Het totaaloordeel van de visitatiecommissie met betrekking tot het Fonds BKVB luidde ‘goed’ – de hoogst haalbare kwalificatie.’

lees alles …