Cultuurbeleid 11-3-2011

‘Zakelijk directeur van OMA Victor van der Chijs is door minister van Economische Zaken Maxime Verhagen aangewezen als trekker van het team dat de creatieve industrie onder de loep gaat nemen. Het team dat medio juni een advies uitbrengt aan de minister over de ambities en benodigde acties voor de sector wordt nog aangevuld met een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er.’

Lees alles …