dagjeweg.nl 3-3-2011
(..) Voorheen gaven de colleges van de Provinciale Staten ongeveer 200 miljoen euro aan subsidie aan de kunst- en cultuursector. De komende jaren keldert dit bedrag (..).

VVD en PVV willen flink bezuinigen op cultuur. Zeven provincies hebben de bezuinigingen al gepland, maar weten nog niet welke kunstinstellingen ze nog wel subsidie zullen geven. Dat hangt weer af van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD).

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakt zich hier zorgen over. Want Zijlstra wil de rijkssubsidies concentreren op geografische kernpunten. Volgens het IPO zijn dit negen grotere gemeenten, zo schrijft NRC Handelsblad. Het platform wil daarentegen de cultuur in heel het land moet blijven bestaan. Zonder subsidies vrezen de provincies het verlies van kunstinstellingen en gezelschappen.

Lees alles …