De Groene Amsterdammer 19-1-2011

(…) ‘Ik ken eigenlijk niemand die met kunstcommissies in aanraking is geweest die niet zegt dat het ‘een loterij’ is.
Niemand een subsidie is daarom in mijn ogen rechtvaardiger dan: sommige mensen – we laten dat door een kunstcommissie uitzoeken – krijgen van de overheid wel subsidie en andere niet.
Steeds vaker merk ik dat de huidige links-rechts-discussies gaan over bijna religieuze overtuigingen: wat is rechtvaardigheid, wat is een goed cultureel klimaat, wat is moreel juist en niet juist?’

Lees alles …