4-4-2011 Koers Kunst

Via cultuurnetwerk

Landelijke brainstorm voor de cultuursector
Vrijdag 8 april start KOERS KUNST, een onafhankelijk initiatief dat deskundigen en cultuurliefhebbers oproept voorstellen te doen voor vernieuwing in de cultuursector. KOERS KUNST wil tegenover de discussie over subsidie en belangen een alternatief plaatsen: een onafhankelijke, publieke zoektocht naar vernieuwing. De beste ideeën worden verspreid via de websitewww.koerskunst.nl, dat tevens als publiek discussieplatform zal fungeren. De Volkskrant en de AVRO doen regelmatig verslag van de resultaten.

KUNST EN CULTUUR LIGGEN ONDER VUUR. ER DREIGEN ZWARE BEZUINIGINGEN, DIE DWINGEN TOT HET ZOEKEN NAAR NIEUWE OPLOSSINGEN. VAN APRIL TOT JULI KRIJGEN DESKUNDIGEN EN BETROKKEN CULTUURLIEFHEBBERS DE KANS HUN BESTE IDEEËN TE OPPEREN VOOR EEN VITAAL CULTUREEL NEDERLAND.

Lees alles …