Volkskrant / ANP 21-10-2010

AMSTERDAM – Een grote landelijke campagne moet het publiek mobiliseren tot protest tegen de kunstbezuinigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd.

De manifestatie wordt 1 november gelanceerd en loopt tot en met 22 november.

Kunst & Cultuur 2010
Voor de actie is het collectief Kunst & Cultuur 2010 opgericht, waarbij zich vrijwel alle grote samenwerkingsverbanden uit de Nederlandse kunstwereld hebben aangesloten. De belangrijkste zijn de Nederlandse Associatie van Podiumkunsten, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, de Nederlandse Museumvereniging, belangenorganisatie Kunsten ’92 en vakbond FNV Kiem.

‘We willen vooral duidelijk maken dat cultuur veel breder wordt gedragen dan momenteel door bepaalde partijen wordt gesuggereerd’, aldus de zegsvrouw.

Mobiliseren
In tien grote Nederlandse steden worden op dit moment alle cultuurorganisaties gemobiliseerd om tijdens de drie weken in hun regio grote acties op touw te zetten. Maar ook vanuit het publiek worden initiatieven aangemoedigd, zo stelt Kunst & Cultuur 2010. ‘Iedere actie, groot of klein, wordt aangemoedigd.’

De organisatie wil op 1 november het volledige plan van aanpak lanceren. Aan het eind van de campagne wordt ook de digitale petitie Stop Culturele Kaalslag aangeboden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur.

hele berichtVolkskrant/ANP >>>