Van Volkskrant verslaggever Marjon Bolwijn − 22/10/10, 05:09 – een aantal citaten uit het artikel:

AMSTERDAM Kunstinstellingen kunnen bezuinigingen van de overheid voor een belangrijk deel opvangen met financiële steun van particuliere gevers. Er is geld én bereidheid bij kleine en grote donateurs om kunst en cultuur te ondersteunen.

Dat vergt wel een cultuuromslag, want in de kunstsector heerst nog geen vraag- en geefcultuur. Essentieel is ook dat niet wordt getornd aan de giftenaftrek, die doneren stimuleert.

Deze conclusie kan worden getrokken uit een rondgang langs fondswervers, mecenassen, culturele instellingen en fiscaal en filantropisch deskundigen.

Veel meer geld
‘De kunsten kunnen veel meer geld halen uit mecenaten,’ zegt Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gespecialiseerd in mecenaat. ‘De overheid moet ze wel de tijd geven dat voor elkaar te krijgen. Die verantwoordelijkheid moet zij nemen nu zij zo plotseling fors bezuinigt.’ Hemels wordt in die mening gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de grootste fondsenwerver voor kunst en cultuur.

‘Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, noemt het een ‘illusie’ te denken dat de bezuinigingen op kunst en cultuur de komende vier jaar zijn op te vangen met geldinjecties van particulieren. ‘Wie dat denkt, heeft geen verstand van mecenaat. Het laten draaien van kunstinstellingen blijft een taak van de overheid. Private financiers komen pas over de brug als de overheid voor de basisvoorziening zorgt – het gebouw, het personeel, de infrastructuur – en willen hun geld besteden aan de extra’s.’

Lees op Volkskrant.nl het hele artikel>>>

En hier een artikel hoe de Engelsen erover denken – The Guardian 2010/oct/21/arts-cuts-and-the-philanthropists