Vokskrant Opinie: Werp de kunsten terug op markt en mecenas 19-1-2010

Diederik Boomsma, 19-10-2010 10:22
13:05 (21-10) 86 reacties
Een paar fragmenten:
‘Moderne kunst is niet alleen onpopulair, maar ook anti-populair, stelde Ortega y Gasset (die er overigens wel door was gefascineerd). Dat is de verklaring achter het tenenkrommende lawaai van een twaalftonale compositie van Arnold Schönberg, het autistische gedruppel van Jackson Pollock, of het als kunst gepresenteerde urinoir van Marcel Duchamp – een gebaar dat is ontaard in een wedloop van steeds smakelozer grappen die merkwaardig genoeg wel steeds serieuzer werden genomen.’
De tragiek van de opkomst van kunstsubsidies is dat zij na de Tweede Wereldoorlog steeds zijn opgevoerd onder het motto van de voormalige Amsterdamse kunstwethouder Boekman, dat ‘kunst en volk elkaar moeten vinden’; door de subsidies zouden de kunsten toegankelijker worden voor de massa.’

 

‘Neveneffect was echter dat de kunstenaars zich nergens meer wat van aan hoefden te trekken, en zo, zeker na de jaren zestig, hun eigen, antiburgerlijke agenda’s konden uitdragen’.

Idealen
Zoals Elsevier-journalist Rikki Simons in haar boek De gijzeling van de beeldende kunst heeft beschreven, heeft de overheid het modernisme grotendeels omhelsd, met rampzalige gevolgen voor de kunst.

En

‘Het kan wellicht geen kwaad het subsidie-infuus in ieder geval daarvoor af te bouwen, en kunsten terug te werpen op de markt en de mecenas, die als directe opdrachtgevers minder snel genoegen nemen met onbegrijpelijke dingen, of met kunst puur als opgestoken middelvinger naar de massa.’

Lees het hele opiniestuk en de reacties erop  >>>