Download Discussiestuk Tafel van Zes – Minder waar het kan, beter waar het moet (228 kB)

 

Geachte Meneer Halbe Zijlstra,

Hierbiij willen wij laten weten dat wij ons absoluut niet vertegenwoordigd voelen door het zg. discussiestuk van de “Tafel van Zes”, “Pleidooi voor een andere rol van de overheid” ,

Wij voelen ons in dezen ook niet vertegenwoordigd, noch door de FNV, noch door de federatie kunstenaarsverenigingen

Het stuk is ons inziens geschreven vanuit instellingen en niet vanuit individueel werkende kunstproducenten

De status van het stuk is bovendien misleidend: het wordt discussiestuk genoemd, maar is als pleidooi(!) aangeboden aan dhr. Zijlstra.

De inhoud van het stuk heeft niets te maken met kunstenaarspraktijk en is op vele punten funest voor (de ontwikkeling en voortgang van) ons vak.

Wij nemen afstand van dit stuk, en laten onze eigen stem horen.

Het actiecomité

Schuilen in het Rijks

Schuilen in het Rijks is een actiegroep die onstaan is vanuit de beeldend kunstenaars zelf, omdat wij ons onvoldoende vertegenwoordegd voelden door bestaande organisaties.

Op 27 februari jongsleden vond er een uiterst succesvolle actie plaats in de vorm van de bezetting van het Rijksmuseum. Deze actie kreeg landelijke en zelfs internationale aandacht.

Meer informatie is te vinden op: www.schuileninhetrijks.nl

______________________________________________________________________________________

Brief Cornelis de Bondt / componist en docent Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Den Haag geplaatst op de faceboekpagina Behoudt en behoedt Kunst en Cultuur

_______________________________________________________________________________________

FNV-Kiem (1 van de ‘leden’ van de tafel van 6)  http://www.fnv-kiem.nl/images/contents/290311_toelichting_joke_op_visiedocument_K&C_2.pdf

________________________________________________________________________________________

Kunsten ’92

Kunsten ’92 heeft alleen de 8 kernpunten van het stuk onderschreven, en daar staat het hele bestuur van Kunsten’92 achter. De meeste van die punten zijn ook niet nieuw en wijken niet af van de standpunten die Kunsten ’92 altijd heeft gehuldigd: artistieke kwaliteit blijft uitgangspunt, peerreview blijft onderdeel van het beoordelingssysteem en afstemming van vraag en aanbod moet niet leiden tot vraaggestuurd beleid. De acht kernpunten vindt u onderaan dit mailbericht.