Trouw 1-2-2011

(…)

‘De hoogleraar filosofie van kunst en cultuur vindt het uitermate zorgelijk dat zowel het hoger onderwijs als de kunst- en cultuursector het moeten ontgelden. “Het harde saneringsbeleid van dit kabinet is heel kortzichtig. We snijden ons in het eigen vlees, want op dit terrein gaat het niet om hobby’s, maar om een essentieel element van ons samenleven.”

Wat is er dan zo essentieel aan kunst en cultuur?

“Het terrein van de kunst is het enige domein dat vrijgesteld is van allerlei ge- en verboden die in andere sociale dimensies van kracht zijn. Bijvoorbeeld het recht om zich totaal vrij te uiten, of om morele grenzen op te zoeken. Als we de esthetische cultuur verwaarlozen of zelfs vernietigen, verliezen we het domein waarin we sociaal relevante oefeningen kunnen doen in het leven op basis van ‘alsof’.”

Lees alles …