Cultuurnetwerk.nl 5-4-2011

Het plan van de Tafel van Zes is van verschillende kanten onder vuur genomen. Op de ingelaste ledenvergadering op 1 april gingen de leden van Kunsten ‘92 uiteindelijk akkoord met het onderschrijven van de acht kernpunten, maar benoemden ze een aantal belangrijke aanvullingen. De vakgroep theater van FNV Kiem distantieert zich volledig van het plan. De Unie van Componisten in Nederland is ‘verbijsterd’ door het plan. Vandaag praat de Tafel van Zes met staatssecretaris Zijlstra.
Bron: Kunsten ‘92/NRC Handelsblad, 1 april