Voor ons archief Bron Rijksoverheid (19-10-2010)

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ) werken samen in het ondersteunen van de creatieve industrie. Voor cultureel ondernemerschap zijn meerdere stimuleringsmaatregelen.

Beleidsprogramma creatieve industrie 2009-2013
In het beleidsprogramma voor de creatieve industrie 2009-2013 ‘Waarde van creatie’ staan de beleidspunten van de overheid om de creatieve industrie te stimuleren. Het beleidsprogramma geeft de randvoorwaarden aan waarin de creatieve industrie met plannen kan komen om de industrie beter te organiseren en positioneren.

Aanvraag Fonds Economische Structuur versterking (FES) voor de creatieve industrie
Via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) levert de overheid een bijdrage aan de ontwikkeling van de infrastructuur en kenniseconomie van Nederland. Ook de creatieve industrie kan een beroep doen op het fonds. Dit geldt voor de creatieve en zakelijke dienstverlening, media en entertainment. Het beheer van het fonds is in handen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Financiën.

Stimuleren ondernemerschap creatieve industrie
Als u werkzaam bent in de creatieve industrie zijn er verschillende stimuleringsmaatregelen voor cultureel ondernemerschap waarvan u gebruik kunt maken. Enkele voorbeelden zijn:

  • Wet Werk en inkomen Kunstenaars (WWIK), die kunstenaars ondersteunt in hun levensonderhoud;
  • Regeling en kennisprogramma innovatie cultuuruitingen, die innovatieve projecten van culturele instellingen steunt;
  • Cultureel gamefonds, dat onder andere de ontwikkeling van de gaming-industrie steunt;
  • Programma cultureel leiderschap, dat cultureel leiderschap ondersteunt om de culturele sector te versterken.

Meer informatie
Voor meer informatie over het beleidsprogramma voor de creatieve industrie 2009-2013 kunt u terecht op de website waardevancreatie.nl. Voor meer informatie over de stimuleringsregelingen kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel (KvK), Antwoord voor bedrijven.