Voor ons archief 
Bron Rijksoverheid
(19-10-2010)

Vraag en antwoord

Welke cultuursubsidies zijn er en hoe kom ik voor een subsidie in aanmerking?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de cultuurfondsen geven subsidies aan verschillende culturele instellingen en projecten. De cultuurfondsen zijn ingesteld door de minister van OCW om de verschillende culturele sectoren te steunen. Naast instellingssubsidies, die meestal voor 4 jaar zijn, bestaan er individuele, incidentele en blijvende subsidies. De criteria verschillen per subsidieverlener en type subsidie.

Instellingssubsidies ministerie van OCW en cultuurfondsen

Bij het ministerie van OCW kunt u alleen rechtstreeks een subsidie aanvragen als uw activiteiten passen binnen de zogenaamde landelijke basisinfrastructuur. Op de website cultuursubsidie.nl vindt u een overzicht van de categorieën van instellingen die onder deze landelijke basisinfrastructuur vallen. Voor de verschillende categorieën gelden verschillende criteria. Sommige aanvragen worden doorverwezen naar een cultuurfonds. De aanvraag van vierjarige instellingssubsidies voor de periode 2009-2012 is op 1 februari 2008 gesloten. Als u voor uw instelling een subsidie aanvraagt bij een van de cultuurfondsen, wordt eerst bekeken of uw subsidieaanvraag past binnen de regelingen van het fonds.

Individuele en incidentele cultuursubsidies
De aanvragen van subsidies voor individuele kunstenaars en projecten worden door de cultuurfondsen behandeld. Op de website cultuursubsidie.nl wordt voor de verschillende cultuurfondsen uitgelegd voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden en wat de voorwaarden zijn.

Blijvende subsidies voor cultuur
Een aantal culturele instellingen heeft blijvend uitzicht op een subsidie. Het gaat om:

  • musea die een rijkscollectie beheren of een collectie waarvoor het Rijk verantwoordelijk is;
  • symfonieorkesten, de 2 landelijke operavoorzieningen en de aangewezen dansgezelschappen;
  • sectorinstituten die samen de ondersteunende infrastructuur van het culturele leven vormen.

Particuliere fondsen en initiatieven voor cultuursubsidies
Naast de bijdragen van de overheid zijn er ook veel particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn bijvoorbeeld het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation.

Andere vragen