Voor ons archief: Bron Rijkskoverheid (19-10-2010)

De creatieve industrie is een verzameling van culturele en economische sectoren waarin creativiteit centraal staat. Onder de creatieve industrie vallen sectoren als kunst, entertainment, vormgeving, computergames en reclame. De creatieve industrie kan door haar innovatieve karakter de concurrentiekracht van Nederland vergroten.

Categorieën creatieve industrie
De creatieve industrie is onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Creatieve zakelijke dienstverlening
  Hieronder vallen creatieve beroepen zoals modeontwerper, grafisch ontwerper, (landschap) architect en (industrieel) vormgever.
 • Media en entertainment
  Hieronder vallen creatieve beroepen zoals schrijver, journalist, uitgever, boekhandelaar, boekdrukker en game-ontwerper. De film-, radio- en televisie-industrie vallen ook onder deze categorie.
 • Kunsten
  Hieronder vallen de creatieve beroepen in de sectoren podiumkunsten (theater, muziek, dans), de museumsector en de cd- en dvd-industrie.

Bijdrage creatieve industrie
De creatieve industrie levert op verschillende manieren een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en economie. Enkele voorbeelden:

 • innovatieve productie en verbetering van producten, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van vernieuwende producten;
 • ondersteunen van wijkverbetering, zoals het opleiden van jongeren in een achterstandspositie voor een baan in de kunst- en cultuursector;
 • het gebruik van gaming technologie in de zorg. zoals zorgopleidingen die computergames inzetten om de vaardigheden van studenten te vergroten;
 • aantrekken van toerisme, zoals het aantrekken van nieuwe groepen toeristen door musea en het inzetten van nieuwe communicatietechnologieën om deze groepen te bereiken. 

Meer informatie over creatieve industrie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website waardevancreatie.nl. Deze website is opgezet naar aanleiding van het beleidsprogramma voor de creatieve industrie voor 2009-2013, ‘Waarde van creatie’ (Brief Cultuur en Economie 2009). Op deze website geven deskundigen hun visie op de ontwikkeling van de creatieve industrie.