VN  Zijlstra: ‘Niet Raad voor Cultuur maar publiek moet bepalen’ 12 jan 11

Niet de Raad voor Cultuur of andere deskundigen moeten bepalen wat goede kunst is, maar het publiek. Dat zegt Halbe Zijlstra (..).

In zijn plannen voor de culturele sector wil Zijlstra (VVD) bezoekersaantallen als een belangrijk criterium gaan hanteren. ‘Anders bepaalt een kleine groep welke kunst gesubsidieerd moet worden.’ (..)

‘We moeten af van de vanzelfsprekendheid dat gezelschappen of instellingen die het slechter doen dan de anderen, automatisch worden bijgeplust met subsidie.’ (..)

Het kabinet bezuinigt ruim drie keer zoveel op kunst en cultuur als op andere beleidsterreinen, zegt hij, omdat een echte cultuurverandering anders niet mogelijk is. (..) ‘Als je écht een omslag wil maken, is een onsje eraf niet genoeg.’ (..)

Verder toont Zijlstra zich ongevoelig voor het argument dat grensverleggende kunst weinig of geen publiek trekt en juist daarom subsidie zou moeten krijgen. ‘Er is nog nooit aangetoond dat bepaalde vormen van kunst later doorbreken als je ze nu subsidieert.’

lees alles …