Nieuwsbank aankondigingen 26 april 8-4-2011

FNV KIEM

Debat over visiedocument Tafel van Zes

vrijdag 08 april 2011

Op 29 maart jl. was het zo ver: de Tafel van Zes presenteerde het visiedocument ‘Minder waar het kan, beter waar het moet’. Over het visiestuk kan nu worden gediscussieerd door de gehele kunstensector.

Op 26 april a.s. organiseert FNV KIEM een debat in de Balie in Amsterdam voor haar leden.

Wie was de Tafel van Zes ook alweer?
De Tafel van Zes is een overleg van de zes directeuren/voorzitters van FNV KIEM/
de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Federatie Cultuur, de publieke cultuurfondsen, de sectorinstituten, Kunsten ’92 en de Cultuurformatie.

Wat is de procedure?
Nu het stuk door de Tafel van Zes is afgerond, is het woord aan de achterbannen.
Binnen FNV KIEM betekent het dat het stuk:

– ter sprake is gekomen bij de sectorraad Kunsten
– ter sprake komt bij alle verschillende vakgroepen

Daarnaast willen wij ook een groot algemeen debat voeren, waarbij alle leden van FNV KIEM van harte worden uitgenodigd om mee te praten.

Wanneer vindt dit debat plaats?
Op dinsdag 26 april van 10.30 tot 12.30 uur in De Balie te Amsterdam. Na afloop is er een lunch.

Waar gaat het over?
De Tafel van Zes heeft zich in de afgelopen tijd gebogen over de vraag: hoe zou een toekomstbestendig cultuurbeleid eruit moeten zien? Bij de beantwoording is rekening gehouden met de veranderende maatschappij (digitalisering, globalisering, differentiatie in productie en consumptie van cultuur, veranderde kijk op kunstsubsidie).

Nu is het woord aan de leden!
Aanmelden kan voor 18 april bij Linda Lucassen, l.lucassen@fnv-kiem.nl o.v.v. debat over visie-/discussiestuk van de tafel van Zes.