Bron: Mailing De Zaak NU

Maandag 13 december vindt het Kamerdebat plaats waarin de uitgangspunten worden bediscussieerd van het cultuurbeleid van Zijlstra. Ann Demeester van De Appel heeft samen met de Zaak NU een reactie geschreven.  Vandaag is die brief naar de kamer en Staatssecretaris gestuurd (zie attachement) om onze zorgen over de uitgangspunten en de rol van presentatie-instellingen te uiten.

DeZaakNUZijlstra