Opinie
http://sjaalmanmedia.nl/2010/12/cultuur-als-wisselgeld/
By ADMIN

‘De discussies zoals ze momenteel worden gevoerd over de waarde van kunst en cultuur zijn soms pijnlijk, soms gênant. Tegelijkertijd zijn ze heel leerzaam. Ze maken duidelijk dat er iets mis met de positionering van de culturele sector. Op tv zag ik onlangs een reportage gemaakt in Volendam, over de verhoging van het btw-tarief op kaartjes voor de podiumkunsten. Vonden ze in Volendam helemaal terecht. Al die dure mensen die zo nodig naar de opera of een onbegrijpelijke toneelvoorstelling moeten, ze zoeken het maar uit, die kunnen best wat meer betalen. Tot de interviewer vertelt dat ‘dus’ ook de kaartjes voor de concerten van Jan Smit en Nick en Simon duurder zouden worden. Dat was de bedoeling niet! Dat kon niet! Dat mocht niet! Want Jan Smit – dat is geen kunst, dat is gewoon leuk.’

(…)

‘Tegelijkertijd laat het Motivaction-onderzoek zien dat het draagvlak voor kunst en cultuur snel groeit wanneer de definitie van kunst en cultuur ruimer wordt opgevat. Wanneer we duidelijk maken dat ook zang en rap, woonwijkversiering, straattheater, het bezoeken van een popconcert en strips kunst en cultuur zijn, realiseren Nederlanders zich ineens dat kunst en cultuur een belangrijk onderdeel is van hun leven – een onderdeel van hun identiteit, een uiting van wie of wat ze zijn.
Daar ligt voor de culturele sector een kans en een uitdaging. Ik citeer uit het rapport van Motivaction: ‘Zoals ieder bedrijf zichzelf tegen het licht moet houden, is een ingrijpende verandering in het zelfkritisch vermogen van de kunst- en cultuursector noodzakelijk. Gezien de urgentie, kan de sector zich niet permitteren om te weigeren zich te associëren met populaire vormen van kunst en cultuur. Door de structuur open te breken en populaire cultuur meer centraal te stellen, verbreedt men de oriëntatie op het culturele veld en komt een open en dynamisch gebied voorhanden.’’

(…)

Lees alles >>>