* Spannende cultuurdebatten 13 dec 10

(…) [Cultuur-begroting] De stemming is op donderdag, de laatste vergaderdag [2e Kamer] van dit jaar. Maar eerst is er dinsdag een spannende stemming in de Eerste Kamer over het btw-tarief op podiumkunst. (..)

In een motie wordt de regering gevraagd het plan in te trekken. Dat kan in deze fase juridisch alleen nog door met een spoedwetje (novelle) via de Tweede Kamer het Belastingplan aan te passen.

Die motie wordt dinsdag met één stem verschil aangenomen als alle ondertekenaars voet bij stuk houden én aanwezig zijn bij een eventuele hoofdelijke stemming. Die is overigens niet voorzien, dus het hangt er om. (Dinsdag om 13:40 uur is de stemming live te volgen). (..)

In de Eerste Kamer kan wel een meerderheid ontstaan om (als de motie wordt aangenomen) de behandeling van het Belastingplan een paar dagen uit te stellen tot er een bevredigende oplossing voor de kunstsector op tafel ligt.

Ook dan weer ligt de sleutel van de oplossing bij de PVV. Als die geen centimeter beweegt, bederft dat de kerstsfeer in Den Haag. Maar dan gaan de kunstbezuinigingen door en heeft de Eerste Kamer in het stof gebeten. Gaat de PVV wel door de bocht, dan loopt de partij – die al reputatieschade heeft opgelopen – makkelijk opnieuw averij op. Wil Wilders als een softie de Provinciale Statenverkiezingen in?

NRC-weblog [13 dec 10]: PVV-woordvoerder Roland van Vliet doet in onderstaand interview [08 dec 10] in elk geval niet helemaal de deur dicht, al biedt hij evenmin een opening.

[]

* Wie vindt wat in het cultuurdebat? 13 dec 10

Volgens Tweede-Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) worden vooral vmbo- en mboleerlingen getroffen door de opheffing [van de cultuurkaart]. Misschien gloort er enige hoop voor de kaart, omdat Ank Bijleveld (CDA) wil bezien of hij ook zonder rijkssubsidie kan blijven bestaan.(..)

Bart de Liefde (VVD) wil graag dat bij de bezuinigingen alle orkesten met elkaar vergeleken worden, of ze nu uit de mediabegroting (Muziekcentrum van de Omroep) of de cultuurbegroting worden gefinancierd. Volgens De Liefde kan er ook geld worden gevonden bij de Rijksmusea, door een aantal te laten fuseren.

[]

* CU-fractie stemt mogelijk tegen mediabegroting 13 dec 10

De partij vindt dat door de forse bezuinigingen en gedwongen fusies van omroepen de pluriformiteit van het publieke bestel in gevaar komt. (..)

[]

* Renée van Marissing over de bezuinigingen op kunst en cultuur (pdf) 13 dec 10

(..) Maar hoe praat je met iemand die niet luistert? Hoe praat je met iemand die niet wil luisteren, die niet mag luisteren? Hoe praat je met iemand die niks terug zegt? Hoe praat je met iemand die niks terug mag zeggen omdat zijn leider hem daar geen toestemming voor heeft gegeven? (..)

Daar valt niet mee te praten. Maar het zal ons lukken, ze zullen naar ons luisteren. (..)

[]

* Angst domineert het discours Kaj Leers   13 dec 10

(…) Niet één partij wist een bindende visie te presenteren. Mark Rutte en zijn VVD hadden het constant over ‘hardwerkende Nederlanders’, daarbij even vergetend een definitie te geven van wie die hardwerkende Nederlanders dan wel (of niet) zijn. Hoe dan ook, niet iedereen voelde zich aangesproken. Het CDA, ach, dat had geen boodschap en watertrappelde maar wat om boven te blijven.(..)

Van alle partijen wist uiteindelijk de nieuwe volkspartij PVV nog de meest coherente, inherent cliëntelistische boodschap uit te dragen die niets anders was dan “als u op ons stemt, blijft alles hetzelfde en sterker nog, u krijgt zelfs meer geld.” Mensen snappen dondersgoed dat dit verhaal geen stand houdt, maar ja – erst das Fressen, natuurlijk, en daarna zien we wel. (..)

Blijven steken in moddergooien, vliegen afvangen en energieverslindende zaken als cultuurbezuinigingen zet in ieder geval weinig zoden aan de dijk. Na de hectiek van de Statenverkiezingen moeten alle partijen eens flink na gaan denken over waar zij nu eigenlijk naartoe willen met Nederland.

[]

* Bestedingen voor goede doelen ruim € 3 miljard in 2009 13 dec 10

Het Centraal Bureau Fondsenwerving publiceert op 13 december de financiële gegevens over 2009 van 806 fondsenwervende instellingen. (..)

De bestedingen in 2009 zijn als volgt aangewend: (..) Welzijn en cultuur 1.038 miljoen E (34% ) (..)

De overheid heeft aangekondigd de komende jaren minder subsidies te zullen verstrekken. Dit heeft nadelige gevolgen voor de beschikbare gelden voor goede doelen. Uit de jaarverslagen over 2009 bleek dat 288 van de 806 instellingen voor een bedrag van € 1,45 miljard ontvingen aan subsidies van overheden.

Welzijn en cultuur : 81 instellingen – subsidie vd overheid: 61,7% – eigen fondsenwerving: 15,5% – overige baten: 22,7% Totaal in euros 903 miljoen. (..)

De organisaties op het gebied van welzijn en cultuur en internationale hulp zijn voor het merendeel van hun inkomsten afhankelijk van de overheden, voornamelijk de rijksoverheid. (..)

Welzijn, cultuur, sport, natuur en milieu krijgen relatief gezien veel geld uit de kansspelorganisaties en worden voor een deel gesubsidieerd door de provincies en gemeenten. (..)

De gezondheidsorganisaties staan het sterkst op hun eigen benen, met 70% van hun inkomsten van particulieren en bedrijven.

[]

* Nederland stelt dure boekencollectie veilig 13 dec 10

De Nederlandse Staat heeft een groot deel van de kostbare boekencollectie uit de privébibliotheek van zakenman Joost Ritman weggehaald en in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ondergebracht. (..)

In 2005 kocht het rijk voor ruim 18 miljoen euro een derde van de zogenoemde Ritman-collectie. (..) Vervolgens bleef de collectie door een bruikleenregeling toegankelijk in de Amsterdamse bibliotheek van zakenman Joost Ritman, de Bibliotheca Philosophica. (ANP) [Vgl. Voortbestaan Bibliotheca Philosophica Hermetica onzeker 22 nov 10].

Volkskrant [13 dec 10 ] : (..) Zijlstra zei maandagmiddag in de Tweede Kamer dat hij zich genoodzaakt zag het rijksdeel veilig te stellen. Dat deel kwam in 2005 in bezit van de overheid. In ruil daarvoor schold het rijk Ritman een belastingschuld kwijt van 18,7 miljoen euro.(..)

De Bibliotheca valt onder de Wet Behoud Cultuurbezit en mag niet aan het buitenland worden verkocht. De staat heeft 359 handschriften van na 1500, 25 getijdenboeken, 44 incunabelen (boekdrukken van voor 1500) en 3961 oude drukken tot 1800 in het bezit. Deze zijn nu dus teruggetrokken uit de collectie van Ritman.

[]

* Premier verdedigt verhoging btw-tarief 13 dec 10

Van den Ende had (..) op 28 november (..) geklaagd dat hij geen antwoord had gekregen op een ‘brandbrief’ van 26 oktober. (..)

Van den Ende, die 65 miljoen euro investeerde in het [DeLaMar] theater, had Rutte geschreven dat het plan de btw te verhogen „indruist” tegen zijn idee van cultureel ondernemerschap.

Rutte beschrijft daarin [brief 30nov 10] de noodzaak om te bezuinigen. (..) Volgens hem past de aanpassing bij het kabinetsbeleid om „meer aandacht te besteden aan de verdiencapaciteit van cultuur.”

De cultuurmecenas schrijft in een reactie op 8 december niet te kunnen begrijpen waarom juist het verhogen van de btw op toegangskaarten bij zal dragen aan het winstgevend maken van zijn theater: „Immers, het effect van de maatregel zal zijn dat de opbrengst uit kaartverkoop, die voor wat ons DeLaMar Theater betreft juist hard nodig is voor een kostendekkende exploitatie, nu middels een btw-verhoging wordt afgeroomd, ten gunste van de Staatskas.” [vgl. Premier Rutte negeert Joop van den Ende 27 nov 10]